APK

By | 20 oktober, 2013

Ins & Outs van de Algemene Periodieke Keuring:

APK jaarlijkse autokeuring voor personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3.500 kg van 3 jaar en ouder

Wat is APK ?
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. In Nederland staat de keuringsplicht beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en daarvan afgeleide regelingen. Volgens deze regelgeving moet u uw personenauto, of bedrijfsauto die – beladen – niet zwaarder is dan 3.500 kg, jaarlijks laten keuren. Tenminste, als de auto drie jaar of ouder is. De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle van uw auto is dus belangrijk.

Wanneer moet uw auto gekeurd worden?

Wat wordt gecontroleerd?

Bij wie kunt u uw auto laten keuren?

Wat kost een APK?

Het keuringsrapport

Verplicht meewerken aan de steekproef

Bent u het niet eens met het resultaat van de keuring?

De Nationale Auto Pas: verplichte registratie kilometerstand

Nieuwe kentekenplaten

Meer weten?

Wanneer moet uw auto gekeurd worden?

De zogenaamde ‘datum van eerste toelating’ is bepalend voor de keuring. Deze datum is vermeld op kentekenbewijzen afgegeven na 1 januari 1995. Bij kentekenbewijzen afgegeven vóór deze datum is de datum van eerste toelating meestal de afgiftedatum van deel I van het kentekenbewijs. Drie jaar na deze datum moet de auto voor het eerst zijn gekeurd en daarna ieder jaar. U kunt de auto al vanaf twee maanden vóór de keuringsdatum laten keuren. Als de auto niet, of niet tijdig is gekeurd, kunt u een bekeuring krijgen.
De voertuigimporteurs herinneren u, via het RDC, aan uw volgende APK. Wanneer u deze informatie niet wilt ontvangen dan kunt u dit, onder vermelding van het kenteken van uw auto, schriftelijk melden aan:
RDC Datacentrum B.V.
Postbus 74707
1070 BS Amsterdam

Wat wordt gecontroleerd?

Bij de APK let de keurmeester onder andere op de volgende onderdelen:

Verkeersveiligheid
Remmen, wielophanging, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie

Milieu
Uitlaatgassen

Algemeen
Kentekenbewijs deel I, voertuigidentificatienummer en de gebruikte brandstof.

Roetmeting
Sinds 1 januari 1997 ondergaan auto’s met een dieselmotor én met een bouwjaar van 1980 of later bij de APK een roetmeting. De APK-keurmeester volgt hierbij een voor heel Europa vastgestelde meting. Bij deze meting is het van groot belang dat u uw auto in een goede staat van onderhoud voor de keuring aanbiedt om motorschade te voorkomen. De dieselmotoren van na 1972 zijn erop geconstrueerd om deze meting te kunnen ondergaan mits de onderhoudsbeurten overeenkomstig de fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd.

Viergasmeting
Vanaf 1 januari 1998 moeten auto’s met een benzinemotor of LPG-motor met een ‘geregelde’ katalysator én met een bouwjaar van 1993 of later een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.

Bij wie kunt u uw auto laten keuren?

U kunt uw auto laten keuren bij autobedrijven en keuringsstations in Nederland die door de RDW zijn erkend. Een erkend bedrijf of keuringsstation herkent u aan het rood en wit gestreepte schild. Deze bedrijven worden regelmatig door de RDW gecontroleerd. Daarnaast controleert de RDW steekproefsgewijs of de keuring goed is uitgevoerd. Jaarlijks controleert de RDW zo’n 150.000 auto’s. Dat is 3% van het aantal auto’s dat ieder jaar wordt gekeurd. Sinds 1 maart 2000 controleert de RDW ook steekproefsgewijs auto’s die zijn afgemeld als afgekeurd.

Wat kost een APK?

De wet geeft geen vaste minimum- of maximumprijs voor de keuring. De APK kan deel uitmaken van een onderhoudsbeurt of apart uitgevoerd worden.

Het keuringsrapport

Als uw auto is gekeurd ontvangt u een keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van de auto. Zorg dat u dit altijd krijgt. U hebt dit rapport nodig als u tegen het resultaat van de keuring in beroep wilt gaan. Het keuringsrapport (bij een goedgekeurde auto) moet u bij u hebben in de auto. De politie kan er om vragen.
Sinds 1 maart 2000 moeten op het keuringsrapport niet alleen de reparatie- en afkeurpunten worden aangegeven, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeur van uw auto leiden maar wel binnen afzienbare tijd vervangen of gerepareerd moeten worden.
Nieuw is ook dat de APK-instantie auto-onderdelen die zijn vervangen ten behoeve van een APK-goedkeuring moet bewaren totdat er een eventuele steekproef is geweest en totdat u het keuringsrapport heeft ontvangen.

Verplicht meewerken aan de steekproef

Het kan gebeuren dat uw auto geselecteerd is voor een steekproef. Uw auto moet dan na de keuring nog beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW-controleur is binnen 90 minuten na de afmelding aanwezig. Uw auto moet dus (maximaal) anderhalf uur, plus de tijd die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf, beschikbaar blijven. U bent verplicht om aan de steekproef mee te werken. Wanneer u uw auto meeneemt voordat de RDW is geweest, krijgt u geen keuringsrapport. De eventuele goedkeuring van uw auto wordt dan ingetrokken en de nieuwe APK-keuring mag daarna alleen worden verricht door de RDW. U kunt dus niet meer terecht bij het bedrijf dat de keuring heeft verricht, maar u zult een afspraak moeten maken bij één van de keuringsstations van de RDW. Dit kunt u doen via de RDW in Zoetermeer.

Bent u het niet eens met het resultaat van de keuring?

Als u vindt dat uw auto ten onrechte is goed- of afgekeurd en u komt er met de betreffende APK-instantie niet uit, dan kunt u bij de RDW een herkeuring aanvragen. De behandeling van een dergelijke aanvraag kost f 100,-. U krijgt dit bedrag terug als uw auto inderdaad onterecht is goed- of afgekeurd.
U heeft altijd een keuringsrapport nodig om in beroep te kunnen gaan. Vraag hier dus om bij het bedrijf.

Bent u het niet eens met de afkeur van uw auto dan moet u meteen ná de keuring in beroep gaan bij het regiokantoor van de RDW waaronder de keuringsinstantie valt. De auto mag dan niet verplaatst worden en er mogen intussen geen reparaties worden verricht. De herkeuring vindt nog dezelfde dag plaats.

Heeft u in een later stadium bezwaar tegen de APK-keuring van uw auto dan kunt u dit gedurende de geldigheid van het keuringsrapport schriftelijk melden bij de RDW in Zoetermeer. Er vindt dan een herkeuring plaats. Het is echter wel moeilijk om na verloop van tijd vast te stellen of de APK juist is verricht. Immers, hoe langer de termijn is, hoe moeilijker het wordt om te achterhalen of het voertuig op het moment van de oorspronkelijke keuring wel of niet aan de gestelde eisen voldeed. Het is daarom raadzaam in dergelijke gevallen eerst contact op te nemen met de garage waar uw auto is gekeurd.

De Nationale Auto Pas: verplichte registratie kilometerstand

Sinds 1 maart 1999 is registratie van de kilometerstand van uw auto een wettelijk verplicht onderdeel van de APK. Deze kilometerstand wordt geregistreerd in de databank van de Stichting Nationale Auto Pas. De kilometerstand wordt niet alleen bij keuringen, maar ook bij onderhoud, reparaties of taxaties geregistreerd.
De kilometerstanden worden in de Nationale Auto Pas geregistreerd om fraude met kilometerstanden te voorkomen en daarmee bij te dragen aan een grotere zekerheid over gebruikte auto’s.
Raadpleeg voor meer informatie: www.autopas.nl

(bron:Rijksdienst voor het Wegverkeer)